Život po Zmene, prichádza ÉRA delenia sa.

Často počúvame, čo človek nechce. Prakticky neustále ľudia používajú v rôznych spojeniach slovo zmena alebo hovoria o tom, čo nechcú. Hovoria o zmene, ktorú by chceli, aby sa stala v ich životoch. Túžia, aby sa v ich životoch niečo zmenilo, ale nehovoria o riešení ich nespokojnosti a nevedia definovať ich vlastný pocit slobody a šťastia. Nikde nepočuť riešenie pre východisko zo situácie, v ktorej sa Človek nachádza a ako by zmena v jeho živote mala vyzerať. Po čom skutočne túži, prípadne aký je cieľ. 

 ,,Prosperujúca spoločnosť tvorená zo spokojných a tvorivých ľudí?

Spoločnosť sa bude riadiť staroslovanským právom, Kony Rodu, a ďalšími pravidlami slobodných ľudí. Hlavným cieľom je prosperujúca spoločnosť. Peniaze sú ako krv, prúdiaca v spoločnosti. Prvým predpokladom je spoločná mena, ktorá je zameniteľná pre medzinárodný obchod, ktorá je stabilná, bezúročná a najlepšie taká, ktorá pracuje podobne ako Príroda. To znamená, že rovnako, ako slnko svieti na všetkých bez rozdielu a podporuje rast, aby potrebné vyrástlo a poskytlo úrodu všetkým, tak všetko, čo nie je spotrebované, prirodzeným procesom hnije, aby ďalším cyklom znovu rástlo a podporovalo samotný život na Zemi. 

Dnes máme pripravené dostatočné finančné zdroje pre krytie a vytvorenie meny tak, aby pre každého človeka v Slovenskej republike, Českej republike a ďalších Slovanských národov bolo všetko v dostatočnom objeme, pre svetlí, tvorivý a slobodný život Človeka, Rodiny a Národa.

Mena je majetkom iba slobodných ľudí zapojených do nového systému vytvoreného na základoch zlatého štandardu (novej kultúry zriadenia, prostredníctvom nového finančného inštrumentu, právneho subjektu Družstva, ako základný kameň nového spolužitia ľudí žijúcich na tomto teritóriu a na podstate medzinárodného práva na báze pravdy, svedomia a spravodlivosti) a to tak, že každému človeku patrí rovnaký diel.

To znamená, že nikto, žiadny štát, organizácia, finančná inštitúcia, človek, banka atď.  nemajú moc nad menou a tým aj nad osudom ľudí. Samozrejme je dôležité si uvedomiť, že ak by sa všetky peniaze rozdali ľuďom, tak dôjde k hyperinflácii a nikomu to nepomôže, podobne, ako by sme nechali slnko, aby naraz poslalo všetku energiu, ktorú by inak posielalo niekoľko rokov. Preto je dôležité v procese konať ako slnko, ktoré túto energiu uvoľňuje postupne v dostatočnej miere pre všetkých.

Človek bez ekonomickej a finančnej nádeje bude ťažko tvoriť a cítiť sa slobodne. Len slobodný Človek, ktorý prakticky denne rieši problémy so splátkami hypotéky, rôznych úverov či rozpočet svojej Rodiny, upriami svoju pozornosť na jeho ciele a sny v živote pre seba, Rodinu a Národ. Našim spoločným cieľom je tvorivý jedinec, obec a Národ. Nie je nič, čo by sme spoločne, ako slobodná a tvorivá spoločnosť nedokázali.

Ako sa hovorí: ,,Začať treba od seba”. Definovať, čo človek nechce už vie. Skúsme si však všetci spoločne a každý sám definovať, čo vo svojom živote chceme, ako by podľa nás mal život a svet po zmene vyzerať.

Odporúčame vás na podcast SPDR (audio komentár) o živote po zmene... 

Youtube: SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.