International Treasury Monetary One

April 4, 2022
Oficiálny príkaz vydaný International Treasury Monetary One Národnej banke Slovenska.

Národná banka Slovenska bez prístupových kódov. Medzinárodná menová pokladňa M1 (ITM1) dňa 30. marca 2022 odvolala prístupové kódy a oficiálne odňala Národnej banke Slovenska a jej podriadeným štruktúram práva na nakladanie s aktívami spoločnosti White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp. Inc.

Read More
March 4, 2022
Oficiálne zverejnené Rezolúcie ITM1 aj v Slovenskom jazyku.

Na stránke www.spdr.sk v sekcii dokumenty, si jednotlivé Rezolúcie môžete prečítať v Anglickom a Slovenskom jazyku. Všetky oficiálne Rezolúcie, ktoré sú zverejnené na stránkach ruskazna.su, Medzinárodnou pokladňou International Treasury Monetary One (ITM1), sú preložené v Slovenskom jazyku. Rezolúcia ITM1 019 Rezolúcia ITM1 018 Rezolúcia ITM1 017 Rezolúcia ITM1 016 Rezolúcia ITM1 015 Rezolúcia ITM1 014 […]

Read More