Dokumenty na stiahnutie

Národná Banka SPDR Licencia / National Bank SCCR License

Zakladajúca Listina pre vznik Občiny

Stanovy SPDR

Rezolúcia ITM1 001 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 002 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 003 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 004 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 005 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 006 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 007 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 008 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 009 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 010 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 011 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 012 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 013 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 014 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 015 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 016 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 017 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 018 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 019 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 020 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 021 (Anglická + Slovenská verzia)

SPDR - Výpis z obchodného registra SR

Double-click this headline to edit the text.

Ako sa stať podielnikom SPD​R

Podielnikom SPDR sa môže stať každý človek, ktorý dosiahol vek 18 rokov a zároveň súhlasí so stanovami družstva.