Dokumenty na stiahnutie

Zakladajúca Listina pre vznik Občiny

Stanovy SPDR

Rezolúcia ITM1 001 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 002 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 003 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 004 (Anglická + Slovenská verzia)

Rezolúcia ITM1 005 (Anglická verzia)

Rezolúcia ITM1 006 (Anglická verzia)

Rezolúcia ITM1 007 (Anglická verzia)

SPDR - Výpis z obchodného registra SR

Double-click this headline to edit the text.

Ako sa stať podielnikom SPD​R

Podielnikom SPDR sa môže stať každý človek, ktorý dosiahol vek 18 rokov a zároveň súhlasí so stanovami družstva.