AKO SA STAŤ PODIELNIKOM

SPDR

SPDR má otvorené dvere pre všetkých ľudí žijúcich v akejkoľvek časti sveta, bez výnimky štátnej príslušnosti, ktorí preukážu svoj záujem stať sa podielnikom SPDR vo forme riadneho vypísania prihlášky a následného podpísania zmluvy o vstupe do Družstva, potvrdený svojim podpisom na zmluve, medzi podielnikom a SPDR.

PODIELNICTVO V SPDR

O podielnictvo v SPDR možno požiadať v prvom kroku, len a výlučne, prostredníctvom webstránky SPDR vypísaním prihlášky (formulára), ktorý sa nachádza nižšie na tejto podstránke. Prihláška nie je záväzná, ide o prejavenie slobodného záujmu stať sa podielnikom SPDR. 

V ďalšom kroku, po schválení prihlášky zo strany SPDR, bude do 7 pracovných dní zaslaný email (na Vami zadanú emailovú adresu z prihlášky) obsahujúci originál zmluvy medzi podielnikom a SPDR:

s prideleným registračným číslom Podielnika,
už vypísanými údajmi z prihlášky záujemcu stať sa podielnikom SPDR,
podpismi zo strany kompetentných predstaviteľov Družstva SPDR, s pečiatkou Družstva,
zmluva vo formáte PDF.

MIMORIADNY ČLENSKÝ VKLAD

Predstavenstvo SPDR týmto spôsobom prehlasuje, že nebude prijímať vklady od podielnikov vo forme vkladu - pay.
Vloženie mimoriadneho členského vkladu do SPDR nie je dočasne možné. Družstvo žiadne mimoriadne vklady neprijíma - dočasne.

POSTUP

AKO SA STAŤ PODIELNIKOM

1

VYPÍSANIE PRIHLÁŠKY

Vypísanie prihlášky (formulára) na webstránke SPDR zo strany záujemcu.

2

SCHVÁLENIE PRIHLÁŠKY A ZASLANIE ZMLUVY

Po schválení prihlášky SPDR, zašleme záujemcovi zmluvu s SPDR so všetkými právnymi náležitosťami, vrátane registračného čísla a podpísanú kompetentnými predstaviteľmi SPDR. Zmluva Vám bude doručená do 7 pracovných dní na Váš email.
Odporúčame skontrolovať spam priečinok vo Vašej emailovej pošte.

3

KONTROLA A OVERENIE ZMLUVY

V zmluve si následne skontrolujete správnosť Vašich údajov. 
Prejav slobodného súhlasu s podmienkami zmluvy záujemca potvrdí svojim podpisom overeným u notára.

4

NASKENOVANIE ZMLUVY

Zmluvu, podpísanú a overenú notárom, záujemca naskenuje a priloží ako prílohu na webstránke SPDR a odošle.

5

ODOSLANIE ZMLUVY

Zmluvu môžete:
a) 
Stiahnuť, vytlačiť a podpísať u notára. Následne naskenovať a pridať, ako prílohu, na webstránke SPDR v časti Registrácia - Vloženie prílohy.
b) 
Poslať na email najbližšiemu notárovi vo Vašom okolí. U notára následne podpísať zmluvu. Ak notár, túto službu umožňuje, zmluvu oskenovať a pridať, ako prílohu na webstránke SPDR v časti Registrácia - Vloženie prílohy.

6

POTVRDENIE ČLENSTVA

Po zaslaní skenu zmluvy a následnom spracovaní zmluvy zo strany SPDR, Vám príde na Váš email potvrdenie, že ste sa stali riadnym podielnikom Družstva SPDR a zmluva je účinná.

DÔLEŽITÉ

INFORMÁCIE K REGISTRÁCII

Registrácia do SPDR je možná od 18 rokov.
Zmluva musí byť podpísaná modrým perom a overená u notára.
Pred odoslaním Vás žiadame o prekontrolovanie správnosti vypísania Vašich údajov nakoľko vypísané údaje nie je možné meniť.
Ak zistíte chybu, alebo inú nezrovnalosť pri kontrole vašich údajov na zmluve, kontaktujte nás na podpora@spdr.sk.
Zmluva, ktorá nie je správne naskenovaná, to znamená, že nebude čitateľná alebo bude rozmazaná, či neúplná, nebude systémom spracovaná.
Na to, aby bola zmluva správne spracovaná systémom, musí byť pri odosielaní kompletná, to znamená sken všetkých 9 strán a overená u notára.
Odporúčame skontrolovať prílohu, ktorú chcete nahrať. Ak bude zmluva neúplná, SPDR nebude takúto zmluvu akceptovať a vstup do Družstva bude zamietnutý.
Zmluva medzi podielnikom a SPDR je právoplatná a účinná jej spracovaním v SPDR a následnom emaily, ktorý potvrdzuje, že Vaša zmluva bola registrovaná v systéme. Ak by Vám takéto potvrdenie na email neprišlo, kontaktujte nás na podpora@spdr.sk, aby sme mohli spoločne zjednať nápravu.
Odporúčame registrovať sa prostredníctvom Desktopu (PC), nakoľko prostredníctvom Vášho Smartfónu sa nemusí registračný formulár zobrazovať správne.

REGISTRÁCIA

FYZICKÁ 
OSOBA

Prihláška (formulár) do SPDR pre fyzickú osobu
REGISTRÁCIA

VLOŽENIE PRÍLOHY

Sken zmluvy
overenej notárom
NAHRAŤ

PRÁVNICKÁ OSOBA

Prihláška (formulár) do SPDR pre právnickú osobu
REGISTRÁCIA

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.
apartmentuserupload