AKTIVITY

PRÁVNA ROVNOSŤ

SPDR podporuje medzinárodný poriadok založený na spravodlivom uplatňovaní medzinárodného práva, ktorý sa týka každej osoby a všeobecnej spravodlivosti. Plnenie, rešpektovanie ľudských práv všetkých podielnikov a zabezpečenie právnej rovnosti.

KULTÚRA SPOLUŽITIA

SPDR prináša kultúru spolužitia. V spoločenstve právne rovných podielnikov, ktorí v plnej miere môžu využiť všetky výhody podielového Družstva, pri dodržiavaní pravidiel, vyplývajúcich a opisujúcich sa v zmluve medzi podielnikom a SPDR.

PODPORA TVORENIA

SPDR sa riadi a rešpektuje lokálne zákony, Ústavu SR a Medzinárodné právo. Zameriavame sa na podporu Slovenského Národa a podporu tvorenia projektov fyzických a právnických osôb v Družstve.

TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Naše ciele majú komplexný a nedeliteľný charakter, zabezpečujú rovnováhu všetkých troch zložiek trvalo udržateľného rozvoja: hospodárskeho, sociálneho a ekologického.

RIEŠENIA A PODPORA PROJEKTOV

V NASLEDOVNÝCH ODVETVIACH
Turizmus
Šport
Gastronómia
Obchod
Financie
Bankovníctvo
Priemysel
Vzdelávanie a Školstvo
Kultúra
Energetika
Poľnohospodárstvo
Zdravotníctvo
Stavebníctvo
Doprava
Služby
Telekomunikácie
Informačné technológie
Ekológia

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.
storelaptop