Aktivity

SPDR podporuje medzinárodný poriadok založený na úcte a spravodlivom uplatňovaní medzinárodného práva, ktorý sa týka každej osoby a všeobecnej spravodlivosti. Plnenie a rešpektovanie ľudských práv pre všetkých, zabezpečujúcu rovnosť. Naše ciele majú komplexný a nedeliteľný charakter a zabezpečujú rovnováhu všetkých troch zložiek trvalo udržateľného rozvoja: hospodárskeho, sociálneho a ekologického.

SPDR prináša kultúru existencie bytia v spoločenstve rovnoprávnych členov, ktorí v plnej miere môžu využiť všetky výhody, ktoré ponúka podielové družstvo SPDR, pri dodržiavaní pravidiel, vyplývajúcich a opisujúcich sa v zmluve.


SPDR sa riadi a rešpektuje lokálne zákony, Ústavu SR a Medzinárodné právo so zameraním na podporu Slovenského Národa a projektov fyzických a právnických osôb na území SR.

Riešenia a podpora projektov na Slovensku v odvetviach

Turizmus, Šport, Gastronómia, Obchod, Financie, Bankovníctvo, Priemysel, Vzdelávanie a Školstvo, Kultúra, Energetika, Poľnohospodárstvo, Zdravotníctvo, Stavebníctvo, Doprava, Služby, Telekomunikácie a informačné technológie, Ekológie.

Ako sa stať podielnikom SPD​R

Podielnikom SPDR sa môže stať každý človek, ktorý dosiahol vek 18 rokov a zároveň súhlasí so stanovami družstva.