CIELE

MEDZI ZÁKLADNÉ CIELE DRUŽSTVA PATRÍ HOSPODÁRSKY, SOCIÁLNY A EKOLOGICKÝ ROZVOJ PROJEKTOV A PODIELNIKOV SPDR

HLAVNÉ CIELE

Oddlženie

Oddlženie podielnikov (dlžníkov) voči všetkým finančným inštitúciám, v ktorých majú dlhy.

Projekty

Podpora a financovanie projektov fyzických a právnických osôb.

Tvorivosť

Podpora komerčných, infraštruktúrnych, sociálnych a humanitárnych projektov v rámci regiónov a miest.

Podpora človeka

Podpora človeka, rodiny, a ľudí žijúcich v chudobe a na hranici chudoby.

Rozvoj

Vytvorenie trvalo udržateľného a trvalého rozvoja miest, obcí a regiónov.

Sloboda

Realizácia krokov vedúcich k oslobodeniu Národa od finančnej a sociálnej závislosti.

Nezávislosť

Slobodný a finančne nezávislý podielnik bez dlhov.

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.
heart-pulserocket