Čo komunikuje Medzinárodné právo o družstvách a zväzoch?

1.Podielové, spotrebiteľské, družstevné spoločnosti a zväzy:
Nepodliehajú žiadnej vonkajšej kontrole regulácie. Samoregulujú sa právom suveréna podľa Kónu tvorenia, opierajúc sa o normy Medzinárodného práva o podielových, spotrebiteľských družstvách, spoločnostiach a zväzoch.  

2. Akýkoľvek účet podielového spotrebiteľského družstva, spoločnosti, alebo zväzu, zriadený v ľubovoľnej finančnej inštitúcii na svete, má štatút suverénneho pokladničného účtu. 

3. Ľubovoľné podielové, spotrebiteľské družstevné spoločnosti a zväzy, majú právo mať vlastnú pokladnicu a vlastné účtovné a zúčtovacie centrá, ktoré nepodliehajú kontrole vonkajšieho regulátora.

4. Hlavný článok medzinárodného práva o podielových, spotrebiteľských, družstevných spoločnostiach a zväzoch:
Štátne orgány moci a orgány miestnej samosprávy nemajú právo zasahovať do finančnej, hospodárskej a inej činnosti podielových, spotrebiteľských, družstevných spoločností a zväzov.

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.