Daňové priznanie za rok 2022 podané.

Týmto Vám oznamujeme, že súvaha Suverénneho Medzinárodného Podielového Družstva: Slovenské Podielové Družstvo ROD, družstvo, vedená v súvahe ministerstva financií Slovenskej republiky, činí 1 105 000 000 000,00 EUR (slovom jeden trilión stopäť miliárd EUR) vo forme hotovosti M1 (XAU), (v súlade s odporúčaniami Medzinárodného Bazilejského Výboru pre Bankový Dohľad, štandard BASEL III), a v súlade s Rezolúciami Hlavného Regulátora Svetového Finančného Systému, Suverénnej Medzinárodnej Pokladnice M1.

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.