Medzinárodné Suverénne Slovenské Podielové Družstvo ROD získalo akreditáciu v OSN.

Je nám cťou Vás informovať o nasledovných skutočnostiach.

Slovenské Podielové Družstvo ROD, družstvo, ktoré bolo založené 20.08.2020 na základe Medzinárodného práva o podielových, spotrebiteľských družstvách, spoločnostiach a zväzoch.

Slovenské Podielové Družstvo ROD, družstvo má štatút suverénnej, exteritoriálnej a exkontinentálnej spoločnosti. Zároveň chceme dať do pozornosti informáciu, že Slovenské Podielové Družstvo ROD, družstvo, ako suverénna exteritoriálna a exkontinentálna spoločnosť, má právo na dobrovoľné darcovstvo, investovanie a akékoľvek financovanie akéhokoľvek subjektu práva vo svete, opierajúc sa o Medzinárodné normy práva, ako právo Suveréna.

Zároveň chceme informovať všetkých nás, celý náš slovenský, ale aj slovanský národ, že dňa 7.9.2023 o 17:03:46 prešlo Slovenské Podielové Družstvo ROD úspešnou akreditáciou v Organizácií Spojených Národov presne v 27 výboroch a 27 komisariátoch. Zároveň nám bol udelený kód, UN ID 967332.

Je to dôležitý krok k tomu, aby aj touto cestou Slovenské Podielové Družstvo ROD, družstvo, ako Suverénna Medzinárodná finančná inštitúcia a banka, posilnila svoj status v rámci Medzinárodného práva svojou vlastnou akreditáciou v Organizácií Spojených Národov.

Je nám cťou byť členmi tejto organizácie a budeme robiť všetky kroky k tomu, aj prostredníctvom nás, aby táto organizácia išla svetlou cestou.

Predstavenstvo Slovenského Podielového Družstva ROD.

Dokument k Akreditácii Slovenského Podielového Družstva ROD v Organizácii Spojených Národov.

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.