Rozhovor s Dávidom Skirkaničom: Hlavným regulátorom globálneho finančného systému bolo a aj je Monetary 1.

Prinášame Vám rozhovor s H.H. Dávidom Skirkaničom, podpredsedu predstavenstva SPDR a generálnym riaditeľom WSBOH, v spolupráci so Slovanskými Novinami. Okrem samotného rozhovoru v podobe článku, Vám rozhovor prinášame aj vo forme podcastu.

Dnes sme oslovili jeho výsosť Dávida Skirkaniča, generálneho riaditeľa Svetovej Suverénnej Banky Radu Hospitalierov. Vitaj Dávid v našom podcaste a hádam sa tu pred týmto mikrofónom a v našej spoločnosti budeš cítiť výborne. A my sa tešíme na všetky informácie, ktoré nám poskytneš. 

Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.

Tak sme veľmi radi, že sa nám podarilo mať s tebou tento prvý rozhovor. Veľmi sa naň tešíme a ja by som hneď začala asi takto, že vieš, keď sa začalo hovoriť o tom SPDR, tak mnoho ľudí sa pýtalo odkiaľ má toto družstvo peniaze a, čo to má spoločné s globálnym finančným systémom. Ja sama som si uvedomila, že doteraz sa málokto zaujímal detailne o tom, vrátane mňa, ako celý tento finančný svet funguje. Jednoducho sme mali optiku, že ideš do práce, dostaneš výplatu a funguješ. Štát má nejaké financie a bolo nám viac-menej jedno odkiaľ, okrem našich daní samozrejme. Možno je naozaj ten čas rozšíriť si svoje obzory aj v tejto sfére. Môžeš, preto našim poslucháčom vysvetliť aspoň to základné fungovanie globálneho finančného systému? Čo to je a, ako to vôbec funguje?

Ja sa pokúsim, čo najjednoduchšie vysvetliť určité procesy, ktoré sa vo svete dejú. Ale hneď na začiatku poviem jednu základnú vec, lebo mám pocit, že je tu vždy takéto rúško tajnosti a všetko je to chápané z nejakého takého zvláštneho smeru. Nejakého mystického niečoho. Tak začnem tým, že globálny finančný systém vždy istým spôsobom fungoval. On funguje už veľmi dlhé obdobie a presne tak, ako bol začiatok globálneho finančného systému, ten začal ešte v dobe, keď neboli žiadne počítače a aj tak fungoval. V istej dobe sme do toho dali modernú technológiu, ktorá niečo odzrkadľuje v počítačoch a teraz žijeme v niečom a máme pocit, že to v čom momentálne žijeme, že sa už nikdy v živote nemôže zmeniť, a to, ako je to momentálne dané, tak to takýmto spôsobom bude fungovať do konca života. Tu je, ale, v tomto, v danej téme je už samotný problém. A ten problém spočíva v tom, že ľudia si prestali uvedomovať jednu základnú vec, že tak ako spoločnosť, tak aj celý svet sa vždy nejakým smerom hýbe, a to kto určuje smer a kto má v rukách ištrumenty, akým spôsobom vie ovplyvňovať dané procesy, tak ten určuje konkrétny smer a smerovanie spoločnosti ako takej. Otázka je prečo práve takýmto spôsobom som začal a odpoveď na to je úplne jednoduchá, z toho dôvodu, že vždy fungoval svet tak, že bol kontrolovaný a riadený globálnym finančným systémom a globálny finančný systém mal veľmi veľa rôznych podôb. V dnešnej dobe fungujeme na takzvanom fiatnom globálnom finančnom systéme, fiatný znamená, že sa tlačia peniaze, po druhej svetovej vojne bola vybudovaná určitá infraštruktúra, bola založená svetová banka, bol založený medzinárodný menový fond a ďalšie inštitúcie a na báze týchto inštitúcií bol potom vytvorený systém centrálnych bánk atď. Cez ktoré sa kontrolovali alebo riadili určité procesy v globálnom finančnom systéme. V momentálnej dobe sa nedeje nič mystické, nič, čo by každý človek mohol pochopiť. Avšak určité procesy sa menia, inštrumenty, tie, ktoré som už spomenul na začiatku, sú v rukách konkretnych ľudí, ktorý stoja za istými inštitúciami alebo organizáciami. Tie organizácie, ako je napríklad International Treasury Monetary One, táto inštitúcia historicky vždy bola, vždy fungovala, avšak nikdy nebola verejne komunikovaná, takže pre veľmi veľa ľudí sú informácie, ktoré podávame, lebo prišla doba tá, že sme sa rozhodli a svet sa vyvíja tým spôsobom, že prišla doba tá, že tie informácie sa majú stať verejnými, ľudia majú mať vedomosti o tom, o čom historicky vedomosti nemali, z toho dôvodu, že ľudia sa nad tým ani nezamýšľali, nezamýšľali sa nad tými vecami z dôvodu toho, že nemali, ani informácie, ani pohnútku k tomu, aby sa nad tou celou tou tematikou nejakým spôsobom mohli zamýšľať, z toho dôvodu, že každý rozmýšľa na úrovni jeho informácií, ktoré má.

Takže, keď nemám informáciu, že niečo môže určitým spôsobom fungovať, to ešte neznamená, že to tak nemôže fungovať, to je len to, že som do danej doby ešte nemal o tom vedomosť. Takže International Treasury Monetary One vždy bola, vždy boli vybudované okolo toho systém v danej dobe, vždy opakujem v danej dobe. Bol to vybudovaný systém na základe, ktorého to všetko fungovalo, všetky tie procesy fungovali. Tak, ako som spomínal potom bolo po druhej svetovej vojne, tam boli tie "Bretton-wood agreements" na základe, ktorej sa vybudovala štruktúra a v dnešnej dobe sme na takom prelome toho, že sa niečo ide zmeniť. Ako zmeniť? Zmeniť úplne jednoducho ten vývoj, tak, ako sa to vždy vyvíjalo aj tentokrát sa to nejakým spôsobom vyvíja, otázka je tá, že v istej dobe sa to vyvíjalo do nejakého smeru a otázka je, že či to bol správny alebo nesprávny. Malo to svoj prirodzený život na základe doby, v ktorej sa ľudstvo, nazvem to tak, nachádzalo a v dnešnej dobe sa dostávame do iného, nazvem to, cyklu, kde je veľmi dôležité, aby ľudia začali chápať týmto otázkam a mali tie informácie, aby si vedeli obraz vyskladať a ten obraz nie je absolútne nijaký komplikovaný, on je  v svojom princípe je veľmi jednoduchý a dúfam, že dnes sa mi podarí dostatočne vysvetliť jednoduchým jazykom, tak, aby tomu každý pochopil, čo sa tu buduje, prečo sa tu buduje a na akej báze sa tu buduje. Veľmi veľa ľudí má stále, keď sa rozprávam či už s priateľmi alebo hocikým, keď sa rozprávam, tak sa stretávam s otázkou, ako je to možné? Veď to nie je, predsa možné. To sa nemôže diať. Ja mám na to veľmi jednoduchú až primitívnu doslova poučku, ktorú vždy používam. A to je to, že žijeme v nazvime to kapitalistickej demokracii posledných tridsať rokov, žijeme tu a máme dogmu, že teraz v tomto žijeme a v tomto aj dožijeme. Tridsať rokov dozadu sme žili v úplne niečom inom a úplne zdravým spôsobom sa to pretransformovalo v niečo iné, takže hovorím tie procesy sú úplne prirodzené nič na svete sa nedeje tak, že zajtra sa človek zobudí a žije v inom svete, sú to všetko koncepčné kroky, ktoré sa robia k tomu, aby globálny finančný systém začal fungovať na inej báze, lebo vidíme, že ten, ktorý momentálne funguje, nie je zdravý a je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Takže buduje sa nová infraštruktúra okolo celého tohto, tak, ako sa budovala v 50-tych rokoch, to sú tie "Bretton-wood agreements" a presne takýmto istým spôsobom sa bude nová infraštruktúra, s novými inštitúciami, s novými organizáciami, ktoré sú súčasťou tej platformy.

Ak ti do toho môžem vstúpiť či tomu ja správne rozumiem. Globálny finančný systém je vlastne systém, v ktorom sú napríklad banky nejaké, nejaký ľudia, ktorí to dirigujú, neviem, ako to mám nazvať. Čiže Monetary One je teraz ten hlavný globálny finančný systém alebo?

International Treasury Monetary One, tak, ako som spomínal bol vždy hlavným regulátorom globálneho finančného systému. 

To je regulátor.

Regulátor globálneho finančného systému. Vždy všetky tie historické aktíva a sakrálne, niekto ich nazýva historické aktíva, ktoré boli a tie účty, ktoré boli okolo toho vybudované ešte raz sa zopakujem. Žili sme v dobe, kedy ešte neboli počítače. Naši predkovia nežili v technokratickej spoločnosti, v ktorej žijeme dnes. Takže v istej dobe bolo už potom všetko ztechnolozilované, ako počítače, telefóny atď. A na základe toho sa urobil systém tých účtov, to sú tie kolaterálne účty, ktoré sú veľmi často spomínané. A ľudia v tom vždy hľadajú niečo čarovné. 

Aj ja mám účet v banke, že či to je niečo také isté. Že či ten kolaterálny účet je to ako, keď ja si otvorím účet v banke?

Pozrite sa. Odpoviem na túto otázku tak. Áno, je to účet v banke, avšak účty sú rôzne, účty má fyzická osoba, to nazveme, nemám veľmi rád to slovo, lebo to automaticky na základe práva človeka hádžeš do určitej roviny. A nazvem to jednoducho tak, aby tomu každý rovno porozumel fyzická osoba si otvorí účet, ten účet nepatrí jemu, ten účet patrí banke, síce názov účtu je dané meno človeka, ale ten účet nepatrí danému človeku, ale patrí inštitúcii. Potom sú rôzne iné účty, ktoré už nepatria danej banke, aj keď ten účet bol otvorený v konkrétnej inštitúcii alebo banke, tak nepatrí banke, a teda tá banka nemá reguláciu nad konkrétnymi účtami, nemá nad nimi vplyv, nemôže s nimi absolútne nič robiť, tak, ako ste vy spomínali, máte fyzický účet v komerčnej banke a ten účet historicky sa kopec krát dialo, aj mne, aj mojim známym, že či už zmizli peniaze, alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa s tým účtom môže narábať. Toto sú iné špecifické účty, s ktorými sa narábať nemôže. Takzvané systémové účty. 

Dobre, takže v podstate globálny finančný systém je systém na to, aby to nejako finančne fungovalo, aby sa tie peniaze rôznymi spôsobmi, inštitúciami dostali k nám ľuďom.

Správne.

H.H. Dávid Skirkanič, podpredseda predstavenstva SPDR a generálny riaditeľ WSBOH.

Super. Takže ďakujem veľmi pekne dúfam, že aspoň takto...

Ja ešte, ospravedlňujem sa, ja ešte doplním jednu vec. A tam je potom veľmi dôležitá vec, kto v danej dobe má kontrolu nad danými účtami a od toho sa potom všetko vyvíja. Otázka je, že vždy ten, ktorý má kontrolu a vplyv nad všetkými týmito účtami. On určuje ten smer toho kam sa spoločnosť bude poberať.

A to je veľmi dôležitá poznámka, lebo vlastne teraz vieme, že, keď je tu tá M1, tak to by malo ísť tým...

Je to M1 a vždy to aj M1 bola.

(Pozn red.: M1 = International Treasury Monetary One).

Výborne. Ty si generálny riaditeľ Svetovej Suverénnej banky Radu Hospitalierov a doteraz sme možno boli, tak neviem, poviem to, že naprogramovaní alebo zvyknutí, že takéto svetové inštitúcie sú, predsa v zahraničí, keďže sú svetové. Ale v tom najlepšom slova zmysle sa čuduj svete, máme sídlo svetovej banky odrazu v Bratislave. Načo by sme podľa môjho názoru mohli byť aj hrdí ako Slovania alebo Slováci. Ako by si vysvetlil našim poslucháčom, čo to znamená Svetová Suverénna Banka a či je dôležité, že táto banka v Bratislave je práve banka Radu Hospitalierov?

No, teraz, kde začať. 

Tak začnime tou svetovou bankou vo všeobecnosti ako takou.

Takže Svetová Banka Hospitalierov bola založená dekrétom, samotným Radom Hospitalierov a na základe toho, že samotný Rád Hospitalierov má určitý status a ten status je Suverén, teda Najvyšší Suverén, tak historicky aj samotný tento Rád, bolo obdobie kedy bol uspaný, potom zase sa dal do aktivity a na základe toho, že sa práve bavíme o statuse Suveréna, tak ten Suverén nepodlieha pod reguláciu klasických, nazvem to, systémových inštitúcií. Čiže na základe toho si samotný rád na základe dekrétu vytvoril banku Suverénnu Banku Radu Hospitalierov a Suverénna Banka Radu Hospitalierov je jednoducho jednou z infraštrukrálnych zložiek celého tohto nového systému, ktorý sa momentálne buduje, tak, ako bola v istej dobe založená Svetová Banka, ktorú poznáme. V dnešnej dobe vznikla  Svetová Suverénna Banka Radu Hospitalierov, všetky tie účty,  ktorá zohráva rolu hlavného regulátora bankového systému, Monetary One je regulátor globálneho finančného systému. Suverénna Banka Radu Hospitalierov je regulátorom bankového systému. Čiže na základe toho boli všetky aktíva z International Treasury Monetary One presunuté alebo vložené do Banky Radu Hospitalierov.

A môžu byť dve banky svetové? 

No ono ich môže byť aj desať, viete, hocikto si môže vytvoriť hocijakú banku a môže ju akýmkoľvek spôsobom nazvať. Otázka je tá, kto má aké inštrumenty v rukách a kto naozaj kontroluje konkrétne účty a má právo prístupu k daným účtom, takže aj ty si môžeš urobiť banku, je nejaká klasická cesta, ktorú poznáme v tomto komerčnom svete, akým spôsobom by to malo fungovať atď. Avšak nemáš peniaze, nemáš prístup k zdrojom. Takže, presne tak, ako si začala, takým istým spôsobom aj skončíš. 

Čiže, keď teraz máme Svetovú Suverénnu Banku Radu Hospitalierov a ešte stále je tá klasická, tú, ktorú poznáme, že vlastne oni súbežne môžu fungovať dlhý čas alebo len je to nejaká krátka doba. Aby som tomu celkom rozumela, vieš, že možno, že to ľudí mýlí, že odrazu máme dve svetové banky a teraz, ktorá je tá pravá? Alebo obidve sú pravé? Alebo, ako to vlastne je s tou legitimizáciou?

No otázka pravá alebo ľavá. Stará svetová banka hrala v danej dobe svoju rolu. Otázka je akú rolu hrá dnes. Vidíme peknú budovu, my takú peknú budovu zatiaľ nemáme, ako majú oni. Naoko to vyzerá, že tam chodia tisíce ľudí do práce, riešia sa tam konkrétne procesy a vývoj rôznych dejov, ktoré vidíme pred očami. Otázka je, že či to je naozaj tak. A odpoveď je na to ešte jednoduchšia, nie, nie je to tak. Takže ja sa ešte raz zopakujem, tých svetových bánk môže byť koľkokoľvek. Otázka je, kto má prístup k účtom a kto má kontrolu nad daným finančným systémom. Tu je odpoveď absolútne na všetko a je už potom na človeku. Ja hovorím my tu nie sme od toho, aby som niekoho teraz pred týmto mikrofónom prehováral. V prvom rade nemám ani záujem a v druhom rade nemám na to, ani čas. Všetci ľudia, ktorí pracujú, poviem v tom prostredí okolo International Treasury Monetary One majú dennodennú náplň práce, ktorá nie je jednoduchá. Tej práce je veľa, ale z toho dôvodu, že sa buduje niečo nové, a to nové je už aj hmotné alebo javné. Vieme sa toho dotknúť, keďže banka už funguje, ľudia ju vedia využívať. Otázka je, že kedy to oficiálne dáme do pohybu. Oznámime, že oficiálne, teda tá banka je otvorená a môžu si ľudia otvárať účty. 

A ľudia si môžu otvoriť účty v tej Svetovej Suverénnej Banke Radu Hospitalierov?

Môžu. Áno. No konkrétne aj ty. 

Lebo vieme, že máme aj Národnú banku SPDR, takže, keď si pozrieš Národná banka SPDR, Svetová Suverénna Banka, je v tom rozdiel? Je niečo viac alebo je niečo dôležitejšie, alebo lepšie? Aký je v tom rozdiel?

To nie je otázka či je niečo lepšie, či je niečo horšie, či je niečo dôležitejšie alebo niečo menej dôležité. Otázka je, že, čo hrá akú rolu, vieš, keď vieme, že Svetová Suverénna Banka Radu Hospitalierov je hlavným regulátorom globálneho bankového systému, tak tu máme odpoveď na všetko. Rola Národnej banky SPDR spočíva v niečom inom. Takže všetko je regulované Svetovou Suverénnou Bankou Radu Hospitalierov a, čo sa týka Národnej banky SPDR, tak ona funguje na tomto teritóriu a bude vypĺňať rolu, ktorú vypĺňať má. Tak, ako vznikajú družstvá, nielen na Slovensku, ale po celom svete. A každé to jedno družstvo, ja sa nebudem opakovať, to právo suveréna a všetky tieto medzinárodné práva a toho už ľudia počuli dosť, čiže myslím si, že tomu rozumejú, že to má svoj špecifický status. Ja skôr poviem z takého globálnejšieho obzoru, že je to súčasťou infraštruktúry, toho o čom sa celý čas bavíme. Ako som povedal, v tých 50-tych rokoch sa tvoril nový globálny finančný systém. V dnešnej dobe sa deje úplne to isté. Buduje sa nový globálny finančný systém, avšak na iných pravidlách a tá funkčnosť toho globálneho systému bude iná, bude nová. Takže, čo sa týka Národnej banky SPDR, áno ona bude zohrávať určitú svoju rolu, veľmi významnú rolu, na teritóriu Slovenska. Dokonca, čo sa týka tejto konkrétne banky aj na teritóriu celej Európy, ale je to stále častičkou toho celého obrazu alebo toho celého, môžme to nazvať projekt, ktorý sa pripravuje. A nielen pripravuje, ale on už aj funguje. 

No ono vieš, funguje nefunguje, niekto to pociťuje, že áno, niekto, že nie. A je veľmi fajn vedieť, že tieto veci sú v podstate v pohybe a, že sa to bude meniť. No mňa by samú zaujímalo, že, ako rýchlo sa ten systém zmení. Ja si zase myslím, že to dosť záleží od tých ľudí. Asi od toho vnímania však? Lebo, keď všetko je pripravené, všetko je, ale záleží od toho, ako to ľudia navnímajú. Že či tomu, nechcem povedať, že uveria, ale vieš kam smerujem?

Hej, ja ti dokonca aj pomôžem. Aby som rozumne odpovedal, tak aby to každý pochopil, aby to neznelo nejakým spôsobom, ktorým nechcem, aby to znelo. Či tomu ľudia uveria či tomu ľudia neuveria. Ja sa vrátim k tomu príkladu tej Svetovej Suverénnej Banke Radu Hospitalierov, áno, niečo tu majú na očiach nejakých, ja neviem, sedemdesiat rokov či to, teda musí fungovať, že? No jak je to možné, majú peknú budovu, tí ľudia chodia pekne oblečení, no ono to nemôže byť ináč. Vždy sa vrátime spätne k tomu koreňu celej tejto záhady, ktorá existuje a tá je úplne jednoduchá od svojej podstaty, kto má kontrolu nad konkrétnymi účtami a vecami, ktoré sa dejú v globálnom finančnom systéme. 

A to je presne tá informácia, ktorú ľudia nevedia, lebo ako, tiež som nerozumela tomu, že  no niečo sa môže zmeniť/nemôže, že niekto niečo reguluje/nereguluje. Vieš to je také.

Pokúsim sa ešte z druhej strany sa vrátiť k tejto otázke. Ľudia vždy idú k tomu, že či sa môže niečo zmeniť. Ale veď sa niečo deje, mení každý deň. Každý deň máme niečo nové. A tie procesy, ktoré sa dejú teraz v tom, ja to nepoviem (24:20), v globálnom finančnom systéme, lebo to nie je samotný globálny finančný systém, to je svet, v ktorom žijeme ako taký. Oni sa vždy menili a vždy bolo niečo, buď sa niečo ubralo, niečo sa doplnilo alebo sa zmenilo úplne. Proste to sú procesy, ktoré sa dejú. Tam ľudia často vidím, že chodia a nerozumejú tomu, že jak je to možné, akým spôsobom tu oni rozprávajú tieto svoje rozprávky, že majú to a kontrolujú to. Ešte raz odpovedám, že na základe informácií. Ja rozumiem, že ľudia nemajú, nechápu všetky tie procesy toho riadia, tou spoločnosťou atď. A na základe toho, to v nich prebúdza to nepochopenie a nervozitu. Avšak vždy je to veľmi jednoduché. Netreba za tým hľadať nič zložité. Treba sa len zamyslieť na tom, že jak sa môže zmeniť. No tak, ako sa mení v každodennom živote konkrétneho človeka niečo, tak sa mení aj potom konceptuálne niečo na rôznych úrovniach. 

Ja tomu hovorím niekedy, že nemusím vedieť, ako funguje auto, dôležité je, že ma odvezie. Takže asi aj tu by sme sa na to mohli pozerať tak, že nech si tú prácu tej zmeny urobia tí kompetentní a pre mňa je dôležité, že si budem môcť otvoriť niekde účet a prídu mi tam reálne peniaze.

Jednoznačne. Podstata je presne tá, ktorú si momentálne spomenula, aby si človek vedel otvoriť účet, keď si na ten účet dá peniaze, aby mu na tom účte tie peniaze aj ostali. Aby sa nestalo tak, že človek vojde do banky, vloží si tam tisíc euro. Neviem teraz úplne príkad, keď z tej banky odchádza, tak už tam tých tisíc euro nie je a je tam sto euro. To by sme sa vedeli o tejto debate, téme baviť hodinami, ako to v podstate funguje do detailov. Myslím si, že nie je to témou dnešného rozhovoru. 

To určite nie, ale už, keď sme pritom, že si vkladám peniaze, tak niekto si doma odkladá do pokladničky. A v prvom rozhovorovom, teda v tom vašom podcaste rozhovorovom sme riešili rozdiel medzi bankou a pokladnicou a z toho tak ja som nejako pochopila, že pokladnica je niečo, ako register a banka je inštitúcia, kde sú peniaze. Skúsiš nám trocha viac priblížiť potrebu pokladnice, prípadne ako to všetko spolu medzi sebou funguje? Lebo máme tu Národnú pokladnicu.

Ja opäť nebudem rozprávať na príklade SPDR, Slovenského Podielového Družstva Rod. Ja hovorím toto je globálny proces, ktorý sa deje. Nedeje sa len na Slovensku. Táto otázka je taktiež často nechápaná. Ľudia majú potom Slovenské Podielové Družstvo si tu dalo nejaké peniaze, deklarujú, že majú trilión stopäť miliárd eur, ako je to možné. Ešte raz zopakujem toto nie je téma len Slovenska alebo téma Slovenského Podielového Družstva Rod. Toto je globálna záležitosť, kde sa buduje infraštruktúra, na ktorej má niečo stáť. Tak, ako sa budovala, ja sa ešte asi tretíkrát vrátim, tak, ako sa vždy budovala aj dnes sa buduje. Takže, pokladnica samotnej International Treasury Monetary One, je pokladnica a je to hlavný regulátor globálneho finančného systému. Ja sa budem zopárkrát sa budem opakovať.

Opakovanie je matka múdrosti, takže v pohode.

Áno, takže banka hrá rolu banky. Banka hrá klasickú rolu banky. Avšak otázka je tá, aké sú pravidlá hry vnútri banky. Tie treba opraviť z toho dôvodu, že jednoducho vidíme už, podľa mňa je to javné a každý človek naokolo vidí a jeden deň je všetko super na druhý deň tu máme krízu, potom tu máme infláciu, potom nejaká centrálna banka bojuje s infláciou, teda bojuje so samotným systémom, ktorý vytvorila. Čiže žijeme v takom cykle, že stále nám tu niečo niekto hovorí, že teraz je to správne, teraz sa nám darí, päť dní sa nám už nedarí a všetci strácame peniaze zo svojich vačkov, všetko je drahšie a takýmto spôsobom, niekto nejakým spôsobom hýbe spoločnosťou. Otázka je, že či je to správne. A práve z toho dôvodu. Teraz sa prepojím na tú inú tému späť k tomu International Treasury Monetary One, že ona je hlavným regulátorom globálneho finančného systému. A on práve všetky tieto veci, ktoré treba veľmi efektívne upraviť, tak, aby to bolo jednoduché z toho dôvodu, že dnešnej dobe, keď človek dôjde do banky a dajú mu tam nejaký papierik pred ním napisaný, tak všetko je komplikované. 95% ľudí ani nerozumie, tomu, čo je pred nimi napísané. Ja mám tiež niekedy problém z toho všetkého vyjsť a na báze toho, že tieto zmeny štrukturálne treba urobiť, sa buduje táto nová infraštruktúra a hlavnou pokladnicou toho všetkého, čiže pokladnica je miesto, kde sú uložené aktíva, to zo samotného pôvodu slova vychádza, tak tá pokladnica bude rozpredelovať peniaze cez už ten bankový systém na konkrétne účely do konkrétnych krajín. A presne takúto istú rolu, teraz som to vysvetlil z toho globálneho pohľadu, že máme International Treasury Monetary One, ktorá zastrešuje, nazvem to tak, je to pokladnica svetová a potom máme rôzne lokálne pokladnice, ktoré budú zohrávať tú istú rolu len už na daných teritóriách. 

V menšom. Vieme.

V menšom, môžme to nazvať aj tak.

No vidíš, niekedy hovorí sa konšpiračná teória, ale ja si hovorím, že konšpiratik je ten, ktorý tak trošku aj rozmýšľa, takže mňa tým človek neurazí, ale hovorilo sa v podstate o tom, že svetu vládnu bankári, no tak ako bankári, pravdepodobne sa nemysleli nejakí bankári, ktorí sedia nejakí riaditelia neviem, kde. Ale v každom prípade ten bankový systém hýbe tým svetom a v podstate ten celý globálny finančný systém je o tom, že prevádza tie zmeny v tom svete a celkovo v našich životoch, že je to asi veľmi dôležité.

Tak, ako som povedal na začiatku tohto rozhovoru, celý svet je postavený na globálnom finančnom systéme. Čiže, keď niekde dávate tie peniaze, tak môžme to nazvať, dávate niekde tú energiu vo forme peňazí, tak potom okolo toho vzniká taká energetická bublina a niečo čomu ľudia venujú pozornosť. Takže, jednoznačne, záleží, že aký je smer tých peňazí, kam sa tie peniaze investujú, kam sa dajú, ako sa rozpredelia a aké pravidlá hry budú vnútri daného systému a potom vidíme obraz na uliciach. Odraz.

Taká futuristická otázka mi teraz napadla, že vieš si predstaviť nejakú budúcnosť, že by tie peniaze neboli?

Viem si to živo predstaviť, však to je otázka, nie krátkodobá, ale otázka možno niekoľko desiatok rokov.

No a potom bude potrebný ten globálny finančný systém, keď nebudú peniaze?

Vždy je všetko založené na takom globálnom finančnom systéme a či bude potrebné alebo nebude potrebné päťdesiat rokov, otázka je, že akým spôsobom sa to vyformuje v danej fáze. Čiže všetko má svoj prirodzený vývoj, tak, ako v dnešnej dobe sme sa dostali k tomu, že tu máme International Treasury Moneraty One, zrazu sa objavila, aj keď tu vždy bola. Otázka je tá, ako rýchlo tá spoločnosť bude evolucionalizovať a akým spôsobom sa tu všetko vyvinie. Čiže, ťažko sa mi teraz odpovedá na to, akým spôsobom to presne bude.

Jasne, jasne, ale v podstate ide mi aj tak trošku možno o to, že aj my ľudia máme svojím spôsobom nejaké...

Ja by som vám však, ja by som rád tuto povedal jednu dôležitú vec, ktorú ja vnímam ako veľmi veľmi dôležitú, ľudia vždy žijú v tom, že, čo a, ako bude v budúcnosti. Ja by som sa skôr sústredil na tu a teraz, čo sa deje momentálne z toho dôvodu, že ani ja, ani ty nežijeme o rok, nežijeme o dva, nežijeme o tri, ani o dvadsať. A konštantne sa zamýšľať o tom, že, čo a akým spôsobom bude vyzerať niekedy v budúcnosti, nemá zmysel. Venujme sa tomu, čo momentálne je, čo sa pripravuje, na čom sa pracuje a z toho sa budeme prirodzeným spôsobom potom hýbať ďalej. 

Jasne minulosť nezmeníme a budúcnosť ešte nežijeme a aj zajtra je vlastne dnes.

Presne tak. 

Dobre a, ako sa tebe pracuje, ako si sa ty našiel v tejto sfére?

To je zaujímavá otázka. Ako som sa našiel.

Alebo, no, cítiš sa v tom dobre?

Ja mám k danej veci veľmi jednoduchý postoj. Ja beriem svoju prácu ako každú inú. Teraz to poviem na príklade, žena, ktorá pracuje v Bille, každý deň sa ráno zobudí, ide do práce a urobí si svoju robotu a vráti sa domov. Ja žijem presne takým istým spôsobom. Ráno sa zobudím, umyjem si zuby a idem do práce a robím presne takú istú robotu, ako robí ona, len s inými informáciami a v inej sfére. Takže ja mám veľmi jednoduchý postoj k danej veci, čo sa týka mojej práce. Mňa to napĺňa, mňa to baví, keby to tak nebolo, tak to nerobím a poviem niekomu inému, že nech sa páči povenuj sa tomu. Avšak teraz som to tak veľmi zjednoduchšil. Samozrejme, na druhej strane mám veľmi veľkú úctu a rešpekt k svojej práci a rozumiem, čo všetko to zahŕňa, aké dôležité to je. Môže to znieť smiešne, možno je to dôležité pre mňa, pre niekoho je dôležité to, čo robí on. Takže s plnou vážnosťou a úctou a rešpektom sa k tomu staviam a myslím si, že sa veľa učím.

To je dobré, lebo každá práca nás niečo naučí. Tak dnes to asi bude, asi trošku kratší podcast vážení naši poslucháči, ale myslím si, že asi v tej jednoduchosti je krása a, že tak stručne sme vysvetlili, čo sa dalo. A možno ešte taká posledná výzva, je niečo, čo by si chcel odkázať našim poslucháčom, čo tak teraz v tejto chvíli cítiš, tu a teraz?

Nedával by som to skôr do tej hladiny či mám chuť tu a teraz niečo povedať. Skôr by som chcel posunúť informáciu, aby ľudia nežili v tom, že sa deje naozaj len niečo tu a malá skupinka ľudí tu o niečom hovorí. Je to všetko to, čo sme dnes komunikovali celá tá infraštruktúra International Treasury Monetary One, Svetová Suverénna Banka Radu Hospitalierov, Národná banka SPDR, samotné SPDR, tak ako aj ostatné družstvá, kade tade po svete, ktoré sú otvorené, majú vlastnú pokladnicu, majú vlastnú banku. Všetko to je globálny proces. A chcem ľuďom v jednoduchosti povedať to, že... Ešte sa vrátim k tej otázke, aby som správne nadviazal, že či tomu niekto verí alebo tomu neverí. Tu sú každodenné komunikácie s predsedami vlád, s krajinami ako takými, s nadnárodnými spoločenstvami, to nazvem, atď. Takže, nie je to niečo, čo sa deje len tuto a potichučky, je to niečo, čo reálne vo svete funguje a tie krajiny sú v otvorenej komunikácií. Či už s International Treasury Monetary One alebo so Svetovou Suverénnou Bankou Radu Hospitalierov. A tie veci sa dejú. My spolupracujeme, všetko sa hýbe. Napĺňame program SUNRISE, ktorého súčasťou sú všetky tie družstvá na rôznych teritóriách a všetky tie veci sú v poriadku a  viac ako reálne.

Tak sa tešíme na to a ja som naozaj rada, že žijeme v dobe, kedy prežívame tie zmeny, lebo oni možno teraz, keď ich prežívame, nevyznievajú tak dramaticky, ale raz sa o nás už bude niekde písať v dejepise, takže je to fakt úžasná doba, že si môžeme na vlastnej koži vyskúšať tie zmeny a naozaj som rada, že si si našiel na nás čas a verím, že naši poslucháči pochopili, čo sme chceli povedať, naozaj tie základy, aby tu neboli kadejaké dezinfomácie a mne sa tiež niekoľko svetielok rozsvietilo. Takže, ďakujem za toho regulátora atď. No a neostáva nám nič iné, len sa rozlúčiť a tešiť sa na nejaký ďalší podcast, možno vyjde z ľudu alebo možno na niečo prídeme aj my, o čom by sme sa ešte s tebou mohli porozprávať. 

Ďakujem pekne za váš čas a bolo mi potešením.

Aj nám, ďakujeme a s vami sa lúčime pri ďalšom podcaste. Majte sa krásne.

______________________________________

Rozhovor s J.V. Emilom Skirkaničom o Svetovej Suverénnej Banke Rádu Hospitaliérov.

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.