Oznam SPDR

Vážení záujemcovia o vstup do SPDR, 

teší nás Váš záujem o Náš spoločný projekt aj Vaše otázky, ktoré nám posielate do SPDR. Je to pre nás povzbudenie a inšpirácia. Nakoľko práce na Našom spoločnom projekte vrcholia a sú s tým spojené iné naše aktivity, ďakujeme za porozumenie, že z hľadiska vytaženia a človečenských kapacít v súčasnosti nie sme pripravení odpovedať na každý Váš mail, ktorý dostávame. Týmto Vás chceme požiadať a zároveň žiadame, aby ste sa v prvom kroku zoznámili so všetkými informáciami, ktoré sa nachádzajú na našej web stránke www.spdr.sk

K dôležitým a prioritným otázkam, ktoré sa pravidelne opakujú, sme vytvorili Video sekciu na stránke SPDR. Momentálne sme pridali odpovede na všetky podstatné a najčastejšie otázky, ktoré sme dostali od potenciálnych podielnikov, ktorý už teraz prejavujú záujem o vstup do SPDR. 

Registráciu spustíme v čase, ako náhle budeme pripravení, to znamená, že v sekcii Dokumenty vyjavíme prihlášku, to znamená prejav záujmu, medzi SPDR a podielnikom Družstva. Súčasne vyjavíme aj obsah zmluvy medzi potenciálnym podielnikom Družstva SPDR tak pre fyzickú osobu, ako aj právnickú osobu potencionálnych záujemcov o vstup do Družstva. Každý potencionálny podielnik v prihláške, ktorú pošle, ako jeho slobodný prejav záujmu a vôle o členstvo v Družstve, pretože v prihláške bude odkomunikované, že každý potencionálny záujemca o členstvo v Družstve si preštudoval Stanovy Družstva, pravidlá a podmienky fungovania Družstva a svojím vlastnoručným podpisom na prihláške potvrdí, že im rozumie a že sa zaväzuje, že ich bude dodržiavať. O spustení registrácie Vás všetkých budeme informovať včas prostredníctvom našej webstránky SPDR, sociálnej sieti Facebook a iných komunikačných kanálov o ktorých sa včas dozviete.   

Otázky ohľadom Projektov sú na teraz prioritou číslo dva. Prioritou číslo jedna sú aktivity, ktoré vykonávame t.j. dobudovanie vnútornej organizačnej štruktúry, ktorá sa nachádza v štádiu ukončenia realizácie. 

Teší Nás, Váš záujem a tešíme sa na spoluprácu. 

S úctou a vďakou za pochopenie vedenie Družstva. 

_ _ _

Ilustračný obrázok zdroj: pexels.com

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.