Oficiálne zverejnené Rezolúcie ITM1 aj v Slovenskom jazyku.

March 4, 2022

Na stránke www.spdr.sk v sekcii dokumenty, si jednotlivé Rezolúcie môžete prečítať v Anglickom a Slovenskom jazyku.

Všetky oficiálne Rezolúcie, ktoré sú zverejnené na stránkach ruskazna.su, Medzinárodnou pokladňou International Treasury Monetary One (ITM1), sú preložené v Slovenskom jazyku.