Registrácia do SPDR: Všetky zmluvy, musia byť overené notárom.

Na základe skúseností so správou a registráciou zmlúv obdržaných od podielnikov a overených matričným úradom štátnej správy, Predstavenstvo SPDR rozhodlo bezodkladne, s platnosťou od dátum 12.12.2022, neprijať zmluvy overené matrikou do systému registrácie.


Všetky zmluvy, ktoré budú pri registrácii nahraté do systému, musia byť jedine a výlučne overené notárom, alebo osobou notárom poverenou na tento úkon.


S úctou,
Predstavenstvo Družstva SPDR

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.