SPDR navyšuje aktíva a svoj kapitál o jeden Trilión Euro-XAU. Žaloba na Hospodárske noviny.

September 30, 2022

SPDR pripravuje žalobu. Hospodárske noviny uverejnili článok o SPDR, ktorý zavádza a klame Národ. Predseda predstavenstva SPDR reaguje a zároveň vysvetlil a odpovedal na množstvo otázok, ktoré ľudí v súvislosti s Družstvom, ale aj z jeho súkromnou osobou zaujímajú.