Webstránka Pokladnice SPDR je spustená.

Slovenské Podielové Družstvo ROD Pokladnica, ako znie oficiálny názov pokladnice, alebo "Pokladnica Národa / Pokladnica SPDR" bola vytvorená.

Cieľom pokladnice je sociálny a ekonomický rozvoj regiónov. Pokladnica SPDR je Pokladňa a Depozitár zlatých rezerv. Je to Medzinárodná finančná inštitúcia určená pre podielnikov Medzinárodného podielového družstva (Slovenské Podielové Družstvo ROD).

Pokladnica SPDR, bola založená ako inštrument, ktorý umožní fungovanie mnohých Medzinárodných národom prospešných projektov a programov, spojených taktiež s poskytovaním finančných služieb pre podporou podielnikov SPDR.

Pokladnica SPDR je samostatnou štrukturálnou jednotkou Podielového družstva SPDR. V súlade so Stanovami družstva, vykonáva funkcie na zabezpečenie plnenia rozpočtu družstva, predbežnú a priebežnú kontrolu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami fondov zo strany hlavného pokladníka a prijímateľov rozpočtových prostriedkov z fondov, ďalej funkciu kontroly a dozoru vo finančnej a rozpočtovej sfére Slovenského Podielového Družstva ROD.

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.