Oznam k registrácii do SPDR

Vážení záujemcovia o vstup do SPDR, 

teší nás váš velikánsky záujem o Náš spoločný projekt aj vaše otázky, ktoré nám posielate do SPDR. Je to pre nás povzbudenie a inšpirácia. Nakoľko práce na Našom spoločnom projekte vrcholia. Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o trpezlivosť.

Ďakujeme za porozumenie, že z hľadiska vytaženia a človečenských kapacít v súčasnosti nie sme pripravení odpovedať na každý Váš mail, ktorý dostávame. 

  1. Registráciu spustíme v čase, ako náhle budeme pripravení, to znamená, že v sekcii Dokumenty vyjavíme prihlášku, to znamená prejav záujmu, medzi SPDR a podielnikom Družstva (FO&PO).
  2. Pravidlá SPDR, rovnako aj Prihláška (Prejavenie záujmu o vstup do SPDR) budú dostupné, len a výlučne, na oficiálnej webstránke SPDR v dobe spustenia registrácie do Družstva SPDR.
  3. O spustení registrácie do Družstva SPDR, budeme včas informovať vopred, prostredníctvom našej oficiálnej webovej stránky www.spdr.sk, sociálnych sietí SPDR a partnerov - Youtube kanál Zlatá Éra a Slovanské Noviny

Týmto Vás chceme požiadať a zároveň žiadame, aby ste sa v prvom kroku zoznámili so všetkými informáciami, ktoré sa nachádzajú na našej web stránke www.spdr.sk

K dôležitým a prioritným otázkam, ktoré sa pravidelne opakujú, sme vytvorili Video sekciu na stránke SPDR. Sekciu momentálne aktualizujeme a postupne pridávame najnovšie odpovede na vaše otázky (spdr.sk/video).

Dovoľujeme si taktiež dať do pozornosti najnovšie video rozhovoru Predsedu predstavenstva o SPDR.

Teší Nás, váš záujem a tešíme sa na spoluprácu. 

S úctou a vďakou za pochopenie vedenie Družstva SPDR. 

____________

Oficiálne Sociálne siete SPDR

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.