Ako sa stať podielnikom v SPDR?

Informácie o spustení registrácie, prostredníctvom webstránky SPDR, budeme informovať prostredníctvom stránky www.spdr.sk v sekcii Správy. Taktiež prostredníctvom našej Facebook stránky, kde budeme postupne pridávať ďalšie informácie o SLOVENSKOM PODIELOVOM DRUŽSTVE ROD. Touto cestou vás do spoločnej Facebook skupiny SPDR pozývame. 

Registrácie do podielového družstva SPDR spustíme čoskoro.

Informácie o jednotlivých krokoch a potrebných dokumentoch k vstupu do SPDR, nájdete v Sekcii Ako sa stať podielnikom v SPDR.

O členstvo v SPDR možno požiadať prostredníctvom web stránky SPDR. Po schválení prihlášky predstavenstvom SPDR, bude zaslaná novému podielnikovi originál zmlúv, s prideleným registračným číslom a podpismi zo strany kompetentných predstaviteľov družstva SPDR a pečiatkou družstva.

SPDR je družstvom pre všetkých jednotlivcov - fyzické osoby, ako aj právnické osoby, bez ohľadu na vek, pohlavie, religiózne vyznanie, sociálne postavenie, názory a postoje. Družstvo bude vytvárať podmienky pre každého podielnika rovnaké, s odvolávaním sa na pravidlá, ktoré musí po podpise zmluvy každý podielnik bezpodmienečne do bodky dodržiavať.

Správu s informáciami budeme aktualizovať... 

Ilustračný obrázok zdroj: pexels.com

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.