Na Slovensku sa začína nová Éra ľudstva. Rozhovor s Predsedom Predstavenstva o SPDR (Video).

Január 2021, prvé predstavenie cieľov a ideí Slovenského Podielového Družstva ROD.

Dva roky budovania a spájania ľudí. V rozhovore sa dozviete, čo všetko sa vybudovalo a ako sa vám zmení život, ak vstúpite do družstva.

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.