Oficiálny príkaz vydaný International Treasury Monetary One Národnej banke Slovenska.

April 4, 2022

Národná banka Slovenska bez prístupových kódov. Medzinárodná menová pokladňa M1 (ITM1) dňa 30. marca 2022 odvolala prístupové kódy a oficiálne odňala Národnej banke Slovenska a jej podriadeným štruktúram práva na nakladanie s aktívami spoločnosti White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp. Inc.