Oficiálny príkaz vydaný International Treasury Monetary One Národnej banke Slovenska.

Národná banka Slovenska bez prístupových kódov. Medzinárodná menová pokladňa M1 (ITM1) dňa 30. marca 2022 odvolala prístupové kódy a oficiálne odňala Národnej banke Slovenska a jej podriadeným štruktúram práva na nakladanie s aktívami spoločnosti White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp. Inc.

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.